معافيت فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم  : همراهان عزيز هميشه همراه سايت نظام وظيفه ما در اين مقاله مي خواهيم در مورد موضوع معافيت فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم مطالبي را در اختيارتان قرار دهيم . ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه بنا به پيشنهاد شماره وزارت آموزش و پرورش‌موافقت اداره وظيفه عمومي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانون  شوراي انقلاب اسلامي راجع به معافيت فارغ‌التحصيلان مراکز تربيت‌معلم از خدمت زير پرچم را به شرح زير تصويب نمود.در صورت مواجه با هر گونه سوال در اين قسمت با همکاران ما در سامانه صداي مشاور در تماس باشند.براي اطلاع از جزئيات بيشتر در اين خصوص مقاله ما را دنبال کنيد. شما عزيزي که به دنبال کسب اطلاعات در اين مورد هستند مي توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دريافت کنند و همچنين شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع بيشتر در مورد جزئيات اين خبر از طريق تماس با شماره هاي درج شده در زير با مشاوران ما در سامانه صداي مشاور در تماس باشيد تا راهنمايي هاي و تجربيات کامل خود را در اختيارتان قرار دهند.


 


عزيزان همراه سايت نظام وظيفه مي توانيد براي کسب اطلاع بيشتر در خصوص خبر هاي نظام وظيفه به خصوص معافيت فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم مي توانيد با سامانه صداي مشاور تماس حاصل کرده و از اطلاعات مشاوران تخصصي بهره مند شوند.


 


,,,,,,,,,


 "سامانه مشاوره تلفني نظام وظيفه "


 مشاوره دهنده تخصصي خدمت سربازي

براي تماس از کل کشور کافيست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071611


شماره ويژه شهر تهران  9092301612

و از موبايل همراه اول با شماره 99225595  تماس حاصل فرماييد

تماس از 8صبح تا 12شب

حتي ايام تعطيل


,,,,,,,


 


معافيت فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم


معافيت فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم  : آيين‌نامه اجرايي معافيت فارغ‌التحصيلان مراکز تربيت معلم از خدمت زير پرچم به اين صورت مي باشد که ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد شماره وزارت آموزش و پرورش‌موافقت اداره وظيفه عمومي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب اسلامي راجع به معافيت فارغ‌التحصيلان مراکز تربيت‌معلم از خدمت زير پرچم را به شرح زير تصويب نمودند.معافيت فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم.و همچنين شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع بيشتر در مورد جزئيات اين خبر از طريق تماس با شماره هاي درج شده در زير با مشاوران ما در سامانه صداي مشاور در تماس باشيد تا راهنمايي هاي و تجربيات کامل خود را در اختيارتان قرار دهند. • ‌ماده 1 - دانشگاه تربيت معلم، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزش، دانش سراي عالي مقدماتي، راهنمايي تحصيلي، عشايري، مراکز تربيت معلم‌روستايي فني و حرفه‌اي و دانش‌آموزان استثنايي که در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه داير است و مؤسساتي که بعداً به منظور تربيت معلم تأسيس مي‌شود‌و همچنين دانشکده‌ها و مؤسسات آموزشي که براي وزارت آموزش و پرورش معلم تربيت مي‌کنند از لحاظ اين آيين‌نامه مراکز تربيت معلم شناخته‌مي‌شوند. و کليه فارغ‌التحصيلان مراکز مذکور که طبق مقررات مربوط تعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش سپرده باشند مشمول اين آيين‌نامه‌خواهند بود.معافيت فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم

 • ماده 2 - کليه مراکز تربيت معلم مکلفند به هنگام پذيرش کارآموز در مورد مشمولين خدمت زير پرچم مقررات مربوط به ماده 31 فصل چهارم‌معافيتهاي قانون وظيفه عمومي را رعايت کنند.و همچنين شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع بيشتر در مورد جزئيات اين خبر از طريق تماس با شماره هاي درج شده در زير با مشاوران ما در سامانه صداي مشاور در تماس باشيد تا راهنمايي هاي و تجربيات کامل خود را در اختيارتان قرار دهند.
  ‌تبصره - چنانچه افرادي از کارآموزان مشمول خدمت وظيفه از مرکز تربيت معلم اخراج شوند و يا ترک تحصيل کنند بايد مراتب به حوزه وظيفه‌عمومي محل صدور شناسنامه اطلاع داده شود.و همچنين شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع بيشتر در مورد جزئيات اين خبر از طريق تماس با شماره هاي درج شده در زير با مشاوران ما در سامانه صداي مشاور در تماس باشيد تا راهنمايي هاي و تجربيات کامل خود را در اختيارتان قرار دهند.

 • ‌ماده 3 - ادارات آموزش و پرورش مکلفند همه ساله صورت اسامي و مشخصات کامل فارغ‌التحصيلان متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش‌را در دو نوبت، يک نوبت حداکثر تا آخر آبان ماه و نوبت ديگر تا آخر اسفندماه هر سال به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان ارسال دارند‌تا از احضار آنان صرف نظر شود.معافيت فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم
  ‌تبصره - دانشگاه تربيت معلم، دانشسراهاي عالي، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالي صورت فارغ‌التحصيلان مشمول ماده يک اين آيين‌نامه را‌که تعهد داشته باشند مستقيماً به اداره وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه ارسال خواهند داشت.

 • ‌ماده 4 - ادارات آموزش و پرورش موظفند براي هر يک از فارغ‌التحصيلان مراکز تربيت معلم که استخدام مي‌شوند بلافاصله پس از استخدام‌جداگانه گواهي اشتغال به خدمت با قيد مشخصات کامل صادر نموده و به انضمام مدارک لازم براي تشکيل پرونده به حوزه وظيفه عمومي محل صدور‌شناسنامه آنان ارسال دارند.و همچنين شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع بيشتر در مورد جزئيات اين خبر از طريق تماس با شماره هاي درج شده در زير با مشاوران ما در سامانه صداي مشاور در تماس باشيد تا راهنمايي هاي و تجربيات کامل خود را در اختيارتان قرار دهند.
  ‌تبصره - در صورتي که افرادي از فارغ‌التحصيلان متعهد مراکز تربيت معلم تا آخر اسفندماه سال فراغ از تحصيل حاضر به استخدام و ايفاي تعهد‌خدمت نشوند ادارات مربوط مکلفند مراتب را حداکثر تا آخر فروردين ماه سال بعد با ذکر مشخصات کامل به حوزه وظيفه عمومي محل صدور‌شناسنامه آنان اطلاع دهند که اقدامات قانوني درباره وضع مشموليت آنان معمول گردد.

 • ‌ماده 5 - ادارات آموزش و پرورش مکلفند پس از پايان خدمت مورد تعهد مشمولين اين آيين‌نامه براي هر يک از آنان گواهي لازم مبني بر انجام تعهد‌خدمت صادر نموده و به اداره وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان بفرستند و حوزه‌هاي وظيفه عمومي موظفند در اسرع وقت کارت معافيت از‌خدمت در زمان صلح براي آنان صادر نموده و تحويل نمايند.و همچنين شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع بيشتر در مورد جزئيات اين خبر از طريق تماس با شماره هاي درج شده در زير با مشاوران ما در سامانه صداي مشاور در تماس باشيد تا راهنمايي هاي و تجربيات کامل خود را در اختيارتان قرار دهند.
  ‌تبصره - در مورد آن عده از فارغ‌التحصيلان مراکز تربيت معلم که تعهد خدمت آنان بيش از پنج سال است گواهي انجام تعهد خدمت در پايان مدت‌تعهد صادر خواهد شد.معافيت فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم

 • ‌ماده 6 - فرمهاي لازم براي اجراي اين آيين‌نامه از طرف وزارت آموزش و پرورش باکسب نظر اداره وظيفه عمومي تهيه و مورد استفاده قرار خواهد‌گرفت.معافيت فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم .و همچنين شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع بيشتر در مورد جزئيات اين خبر از طريق تماس با شماره هاي درج شده در زير با مشاوران ما در سامانه صداي مشاور در تماس باشيد تا راهنمايي هاي و تجربيات کامل خود را در اختيارتان قرار دهند.


 


براي اطلاع بيشتر در مورد جزئيات اين خبر از طريق تماس با شماره هاي درج شده در زير با مشاوران ما در سامانه صداي مشاور در تماس باشيد تا راهنمايي هاي و تجربيات کامل خود را در اختيارتان قرار دهند.


 


 


 


منبع : معافيت فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم


 
 تغييرات رشته هاي دکتري 99

انجام پروژه هاي بازي هاي رايانه اي به جاي خدمت سربازي

معافيت سربازي بالاي هشت سال

تربيت ,مراکز ,معلم ,مورد ,زير ,وظيفه ,مراکز تربيت ,تربيت معلم ,فارغ التحصيلان ,التحصيلان مراکز ,در مورد ,فارغ التحصيلان مراکز ,التحصيلان مراکز تربيت ,توانيد براي اطلاع بيشتر ,اداره وظيفه عمومي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

طراحي سايت بررسي آثار هنري قيمت خودپرداز Wayne بانوےِ دشتِ رؤيا Josh مرکز خريد مبل در کرج ديزاين داخلي infomanage pxo